PRIVACY VERKLARING

Villas Algarve Portugal kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Villas Algarve Portugal, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan www.villasalgarveportugal.com verstrekt. Villas Algarve Portugal kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres

Waarom Villas Algarve Portugal uw gegevens nodig heeft.

Villas Algarve Portugal verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Villas Algarve Portugal uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten huurovereenkomst van een van onze huizen.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard

Villas Algarve Portugal bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

Villas Algarve Portugal verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Google analytics

Villas Algarve Portugal maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Villas Algarve Portugal bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Villas Algarve Portugal te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Villas Algarve Portugal heeft hier geen invloed op.

Villas Algarve Portugal heeft Google geen toestemming gegeven om via www.villasalgarveportugal.com verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@villasalgarveportugal.com. Villas Algarve Portugal zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Villas Algarve Portugal neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Villas Algarve Portugal maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Villas Algarve Portugal verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Villas Algarve Portugal.

Postadres: Rozenburglaan 70 a, 3062EG Rotterdam
Telefoon: +31-622-151-260
E-mailadres: info@villasalgarveportugal.com